Mafia Load Editor v1.0

Mafia Load Editor

Autor: Maf

Rozmiar: 367.1 kB

Wydano:

Dodano:

Liczba pobrań: 258

Edytor plików "load.def", które przechowują różne informacje na temat ekranach wczytywania. Dzięki niemu można zmienić grafikę i tekst, które widzimy na ekranie.

Wprowadzenie

Dzięki temu edytorowi możesz zarządzać ekranami ładowania (plik graficzny i tekst). Dodawanie ekranów ładowania dla stworzonych całkowicie nowych trybów lub misji również jest dostępne.

NOTKA: Możesz zmienić język na Polski przez menu 'Language' -> 'Polski'

Jak zmodyfikować...

...grafikę ładowania?

 • Załaduj 'load.def' (zlokalizowany w folderze TABLES) przez Plik -> Otwórz load.def
 • Wybierz misję lub tryb z listy i kliknij 'Modyfikuj'
 • Zmień 'Nazwa pliku' na nazwę pliku grafiki, którą posiadasz NOTKA: Grafika powinna być w formacie TGA i zlokalizowana w folderze MAPS
 • Kliknij 'Modyfikuj', aby zapisać zmianę i 'Zapisz' w głównym oknie, aby zapisać plik

...tekst podczas ładowania?

 • Załaduj 'load.def' (zlokalizowany w folderze TABLES) przez Plik -> Otwór load.def
 • Wybierz misję lub tryb z listy i kliknij 'Modyfikuj'
 • Upewnij się, że tekst istnieje w pliku textdb_xx.def (możesz go edytować lub dodać przez Mafia Text Editor) i posiadasz jego numer ID
 • Wpisz ten numer w pole '#Text ID' NOTKA: Jeśli nie chcesz żadnego tekstu wpisz tam po prostu 0 (zero)
 • Kliknij 'Modyfikuj', aby zapisać zmianę i 'Zapisz' w głównym oknie, aby zapisać plik

Jak dodać ekran ładowania?

 • Załaduj 'load.def' (zlokalizowany w folderze TABLES) przez Plik -> Otwór load.def
 • Kliknij 'Dodaj'
 • Wypełnij trzy pola:
  • Nazwa misji - Wewnętrzna nazwa misji lub trybu (nazwa folderu w MISSIONS) (np. mise02-saliery)
  • Nazwa pliku - Plik graficzny w formacie TGA zlokalizowany w folderze MAPS (np. M02.tga)
  • # Text ID - numer ID tekstu z textdb_xx.def (np. 4058 - tj. 'Lepiej do tego przywyknij') NOTKA: Jeśli nie chcesz żadnego tekstu wpisz tam po prostu 0 (zero)
 • Kliknij 'Dodaj', aby dodać nowy ekran ładowania i 'Zapisz' w głównym oknie, aby zapisać plik