Podstawowe definicje

Mafia Pre-release

Maf,
Poniżej przedstawione są informacje dotyczące cyklu produkcyjnego programu. Nas będą jedynie interesować dwa z nich: alfa (alpha) i beta.

Informacje z Wikipedii:

Zasadniczo cykl życia kolejnych wersji programu można podzielić na następujące etapy:

  • wersja niestabilna (testowa) – seria wydań, podczas której dodawane są przede wszystkim nowe możliwości:
    • wersja robocza, dostępna zazwyczaj tylko dla twórców programu w postaci repozytorium kodu źródłowego (np. CVS), kiedy implementowany jest algorytm programu, tworzony jest interfejs i dodawane są nowe funkcje
    • wersja alfa, podczas której autorzy doprowadzają do rzeczywistego działania programu, nawet w ograniczonym zakresie
    • wersja beta, kiedy program ma już pierwszych użytkowników, zwanych często beta-testerami, i wyłapywane są błędy związane z różnymi środowiskami i warunkami pracy programu
    • RC (ang. Release Candidate, czyli Kandydat do wydania) – wydanie kandydujące, których może być nawet kilka, ale jeżeli nie zostanie w nim znalezione żadne istotne odstępstwo od planu wersji, zmienia się jedynie numer wersji na wyższy i uznaje wersję za stabilną
  • wersja stabilna (wersja produkcyjna) – wersja nadająca się do użytkowania zgodnie z założeniami autorów